Ketelplaat 0209 12 Large
Waterworks

De werken aan de ketelplaat te Antwerpen in beeld

Het realiseren van een wachtplaats voor binnenvaartschepen.

De werken aan het project ‘De ketelplaat’ te Antwerpen zijn goed gestart! Het doel van dit uitdagende project is het realiseren van een wachtplaats voor binnenvaartschepen.

De wachtplaats bestaat uit 11 meerpalen die op een rechte lijn geplaatst worden met een tussenafstand variërend van 35 m tot 45 m.

De werfzone bevindt zich in de binnenbocht van de Schelde tegenover de Boudewijn- en Van Cauwelaertsluis. Ze ligt ongeveer 100 m uit de oever en daarmee is dit een waterbouwwerk in de letterlijke zin van het woord. Het werk is namelijk enkel bereikbaar met een boot/ponton.

Een meerpaal is opgebouwd uit een buispaal die deels met zand en deels met beton gevuld wordt. De buispalen zelf zijn omwille van hun gewicht en grootte een primeur in de geschiedenis van Artes Roegiers!

In cijfers:

/ lengte: 41,50 m

/ diameter: 2,60 m

/ wanddikte: 40 mm tot 60 mm

/ gewicht: 137,5 ton

De buispalen zullen geplaatst worden met ponton Lynn en de Terex in combinatie met de superlift, een 300M trilblok en een S280 heihamer.

Aan elke buispaal worden 16 bolderconsoles gelast waarop later een bolder gemonteerd wordt. Aan beide zijden van de buispaal wordt een fender voorzien zodanig dat aan beide zijden van de wachtplaats schepen kunnen aanmeren.

In het kort:

/ Wachtplaats voor binnenvaart met 11 meerpalen.

/ Grootste en zwaarste buispalen in de geschiedenis van Artes Roegiers.

/ Meerpalen voorzien van bolders, fenders en signalisatie.

/ Werken met stroming en getij.

/ Werken in caisson (onder het waterniveau).

Artes keeps you updated monthly. Subscribe.