DJI 0005
Civil Engineering

De werken aan de Theunisbrug en het Duvelsplein naderen stilaan de eindmeet.

Sinds 2019 krijgt Theunisbrug in Merksem een volledige make-over. Een project dat deel uitmaakt van een groter geheel: de verbreding van het Albertkanaal.

De eerste fase, waar de tram- en wegbrug naast de bestaande brug werden opgebouwd nam een jaar in beslag. Op deze manier werd de verkeershinder beperkt. In juli 2020 werd de oude Theunisbrug afgebroken en werd het verkeer van de oude naar de nieuwe brug verplaatst, aansluitend werd de oude brug gesloopt. Dit gebeurde door middel van een nieuwe techniek. Waardoor brokstukken niet in het water terecht komen. Zo kent de afbraak een vlot verloop.

Op maandag 12 juli 2021 ging de 3de brug open voor het verkeer. Dit is een brug met 2 rijstroken en daarnaast een fiets- en voetpad van 6m breed. Vanaf dit moment tot het einde van de werken zitten we in de afwerkingsfase. Geen grote betonwerken meer, maar wel tegels plakken op de landhoofden onder de bruggen. Deze tegels worden geplaatst in 3 verschillende kleuren op een unieke manier zodat het eindresultaat het uitzicht van golvend water vormt. Daarnaast wordt er ook op verschillende plaatsen de steenstrips geplakt die aansluiten op deze tegels.

Op de fietskeermuur – die begint onder de Theunisbruggen op rechteroever en eindigt aan de Carrettebrug – dienen nog leuningen en dorpels geplaatst te worden vooraleer THV partner Stadsbader daar de wegenis van het fietspad kan afwerken. Verder dienen er ook nog leuningen geplaatst te worden op de betonnen prefab-trap die in het verlengde van de fietskeermuur aansluit op de Carrettebrug.

Bijkomend zijn er ook 3 ijzeren trappen die worden geïnstalleerd om van dichtbij het kanaal rechtstreeks op de brug te kunnen. Zo is het niet meer nodig om volledig naar het begin van de helling te wandelen om over de brug te gaan. Een groot deel van de verlichtingspalen op de hellingen zijn al geplaatst. De rest ervan wordt binnenkort ook geplaatst mits de nodig aanpassingen van de ondergrond. We zetten de puntjes op de i door hier en daar de betonnen muren en kaaimuren bij te smeren en te slijpen. Zo is alles klaar om alle voegen te voorzien van het nodig kitwerk. De kaaimuren sluiten aan 1 kant aan op de reeds vernieuwde kaaimuren en aan de andere kant op de nog steeds oude kaaimuren. Bij deze laatste aansluiting dient er nog een overgangsconstructie van wrijfhouten gemaakt te worden om de overgang geleidelijk te laten overgaan.

Sinds kort zijn we ook van start gegaan met de verbreding van het kanaal. Hierbij wordt het Albertkanaal ter hoogte van het Sportpaleis verbreed van 45m naar 90m gemiddeld. De verdubbeling van de vaarbreedte is een nodige ingreep omwille van 2 belangrijke redenen. Aangezien de doorvaarthoogte sterk is toegenomen door de bouw van de Theunisbruggen kunnen er nu grotere schepen voorbijvaren. Dit vraagt dan ook om een grotere breedte. Ten 2deis deze plaats momenteel de nauwste doorgang van het Albertkanaal. Door deze ingreep zal dit een grote invloed geven op de mogelijkheden voor het vaarverkeer.

Artes keeps you updated monthly. Subscribe.