Strekdam
Waterworks

Werken aan de westelijke strekdam in Blankenberge

Duurzaam bouwen aan de nieuwe westelijke strekdam

De werken voor de bouw van een nieuwe westelijke strekdam in Blankenberge verlopen vlot en duurzaam 😉

De jachthaven heeft een korte, smalle en tegelijk ondiepe haveningang, waar jaarlijkse stormen snel tot verzanding van de havengeul leiden. Bovendien zorgt sterke erosie van het strand van Wenduine voor verhoogd zandtransport richting Blankenberge. De oplossing voor de erosie in Wenduine lag in de bouw van een strandhoofdenveld, dat nu klaar is en zorgt voor een stabieler strand met minder erosie.

Nieuwe Westelijke Strekdam

De nieuwe westelijke strekdam wordt ongeveer 600 meter lang en zal tussen de 7,5m TAW en 6m TAW (Tweede Algemene Waterpassing) liggen. De dam blijft altijd zichtbaar voor scheepvaartverkeer, zelfs bij hoogwater en springtij. Op de kop van de dam komt een nieuw havenlicht, met een lichtmast van 12,2m hoog.

Om de scheepvaart te geleiden komen er boeien en buispalen. De dam zal toegankelijk zijn voor onderhoudswerken, interventies en evacuaties. De eerste 180 meter zal publiek toegankelijk zijn, daarna kunnen wandelaars via een trap naar het strand.

In een eerste fase is het betonnen westerstaketsel afgebroken, waarbij het puin grotendeels hergebruikt wordt voor de nieuwe constructie.

Duurzaam werken

Het betonnen afbraakmateriaal van de bestaande damconstructie & staketsel wordt volledig hergebruikt in de kern van de nieuwe aan te leggen havendam. Dit betekent dat het afgebroken materiaal wordt verbrijzeld en verwerkt in de kern van de nieuwe damconstructie, zodat de dam stevig blijft en er minder nieuw grondmateriaal hoeft te worden aangevoerd.

Als fundering van de dam wordt gebruik gemaakt van zinkstukken, deze bestaan uit een geotexiel verstevigd door wilgentakken dewelke helpen met het verstevigen van het geheel om afzinken mogelijk te maken. Aangezien wilgentakken biologisch afbreekbaar zijn blijft van het volledige zinkstuk enkel het geotextiel over. (ook een ecologisch aspect)

Voor 50 van de 1050 HARO blokken, die gebruikt worden als laatste beschermlaag van de dam, wordt een alternatieve betonsamenstelling gebruikt die ECOncrete heet. Deze betonsoort heeft ecologische voordelen, waaronder een reductie in CO2-uitstoot bij aanmaak. Ook is de vorm van deze blokken zodanig dat deze een verhoogde mariene biodiversiteit stimuleert/met zich meebrengt.

Artes keeps you updated monthly. Subscribe.