Galgenweel 2608 drone 4 Large
Waterworks

Werken Galgenweel in beeld

In opdracht van de Vlaamse Waterweg bouwt Artes Roegiers een nieuwe uitwateringsconstructie tussen het Galgenweel en de Schelde.

Met de kabelkraan worden damplanken (AZ36-700N) met een lengte van 20 meter geheid. Dit als schoring voor een bouwput met een diepte van 6 meter.

De werkzaamheden worden volledig uitgevoerd door Constructive People van Artes!

Artes keeps you updated monthly. Subscribe.