IMG 6698
Waterworks

Brug Watersportbaan, Gent

Nieuwe fiets- en wandelbrug over de Watersportbaan in Gent

De nieuwe fiets- en wandelbrug over de Watersportbaan in Gent vormt een belangrijke schakel binnen de hoofdfietsroute 'Westerringspoor', een fietssnelweg die het station Gent-Sint-Pieters verbindt met de Muide, Wondelgem, Mariakerke en de Brugse Poort. In het najaar van 2023 starten we met de bouw van de brug.

19 051 WSB Beeld Noorderlaan 20210615 Large

Belangrijke schakel in het 'Westerringspoor'

De nieuwe brug sluit aan op het fietspad aan de Papiermolenstraat en het Alice Béviairepad aan Malem. In het verlengde van het Alice Béviairepad gaat de nieuwe brug over het water waar ze uitkomt op de Zuiderlaan. Daar kunnen voetgangers en fietsers hun weg verderzetten via de Strandlaan en zo aansluiten op het fietspad in de Vissersdijk.

De brug vormt het sluitstuk van één doorlopende fietsverbinding vanaf de Bloemekenswijk tot aan de Blaarmeersen en het station Gent-Sint-Pieters. Er wordt verwacht dat dagelijks meer dan 3.000 fietsers en voetgangers gebruik zullen maken van de brug.

Een veilig ontwerp binnen de bestaande omgeving

De omgevingsaanleg is, net zoals de brug zelf, functioneel verfijnd en geeft voorrang aan maximale toegankelijkheid, zichtbaarheid en veiligheid. Het ontwerp houdt rekening met een maximale zichtbaarheid van alle weggebruikers op elk punt van, naar en op de brug. De brug is zeven meter breed en waaiert aan beide uiteinden wat uit. Veilige oversteekzones voor fietsers en voetgangers maken een comfortabele aansluiting mogelijk op de Noorderlaan en de Zuiderlaan.

De brug heeft een open structuur en is makkelijk te onderhouden

Het ontwerp van de brug houdt rekening met het mooie zicht over de Watersportbaan in de richting van de stad. De structuur van de brug is open en sober. Alle onderdelen zijn vlot toegankelijk. Zo kan de brug ook makkelijk worden onderhouden en geïnspecteerd.
De zijplaten of flenzen van de stalen draagstructuur zijn niet over de hele lengte even hoog. Ze worden bovendien voorzien van een reeks verticale openingen. Zo krijgt de brug haar optimale structuur, is ze een stuk lichter en ontstaan er panoramische doorzichten vanop de brug.

Afbeelding27

News

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.