De Glooiing 1
Waterworks

De Glooiing

Verhogen van de glooiing om de stad Blankenberge en omgeven steden te beschermen tegen overstromingen.

Om weerstand te bieden aan mogelijke overstromingen door de 1000-jarige storm, doet de Vlaamse Overheid diverse inspanningen om overstromingsgevaar te voorkomen.

Ook het project de Glooiing te Blankenberge werd opgestart in het kader hiervan. De bestaande glooiing is te laag om bij stormtij het water tegen te houden. Daarom werd het talud enkele meters verhoogd. Het geheel werd afgewerkt d.m.v. een deklaag in printbeton.

Client

De Vlaamse Overheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening & Kust, afdeling Kust

Amount

€ 2.028.000

Implementation

2014-2015

Construction site

Havenplein, Blankenberge

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.