De Reigers 157
Restoration

De Reigers, Zelzate

Restauratie van neoclassicistisch monument

In Zelzate gaan onze collega’s aan de slag op de scholencampus De Reigers. Een renovatie- en restauratieproject waarbij de 19de-eeuwse uitstraling van het neoclassicistisch monument opnieuw het gezicht en het uithangbord van de school moet worden.

De scholencampus strekt zich uit over een groot terrein dat aan de westzijde grenst aan de Leegstraat en aan de oostzijde aan de De Meyerstraat. De site bestaat uit een amalgaam van gebouwen, paviljoenen, containers en diverse verspreide speelplaatsen. In samenwerking met Made Architects werd een masterplan uitgewerkt zodat het project kon worden ingebed in een langetermijnvisie. Het streefdoel bestaat er in de leesbaarheid van het aangenomen deelgebied terug te verhogen met groot respect voor zowel het aanwezige patrimonium als voor de groene ruimte. De uiteindelijke architectuuropdracht behelst de renovatie en restauratie van het bestaande historische patrimonium en de integratie van de refter, keuken, lagere school, administratie, directie, sportzaal en polyvalente ruimte. Het essentiële uitgangspunt van de restauratie is de 19de-eeuwse uitstraling van het neoclassicistisch monument aan te zuiveren en terug te laten functioneren als het gelaat en uithangbord van de school.

Artes Woudenberg staat in voor alle werken, d.w.z. de totaalrenovatie van het interieur en totaalrestauratie van de gevel en het dak.

Client

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Amount

2.181.221 EUR

Implementation

2022 - 2023

Construction site

Leegstraat 2, 2060 Zelzate

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.