Seminari Brugge 5
Restoration

Groot Seminarie

Volledige restauratie van de gevels.

Het Groot Seminarie behoort tot de topstukken van het Brugse architecturale en culturele erfgoed uit de zeventiende en achttiende eeuw. Een gedeelte van de gevels van het groot en klein pand van het Groot Seminarie wordt nu gerestaureerd.

Het is in 1962 beschermd als monument. Sinds 2015 maakt het complex ook deel uit van het beschermde stads- of dorpsgezicht ‘Langerei en Potterierei met omgeving’.

Artes staat in voor de volledige restauratie van de gevels.

Client

Provincie West-Vlaanderen

Amount

2.027.392 euro

Design

AVAPARTNERS ARCHITECTS & PLANNERS

Implementation

500 kalenderdagen

Construction site

Potterierei 72, 8000 Brugge

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.