Hotel Verhaegen
Restoration

Hotel Verhaegen

rtes Woudenberg staat in voor de volledige restauratie van de bijgebouwen en de paardenstallen van Hotel Verhaegen.

Hotel Verhaegen is een uniek monument in Gent. Het gebouw dateert uit de 18 eeuw. De gevels, het interieur en de parterre-tuin van Hotel Verhaegen zijn geklasseerd als historisch monument.

Artes Woudenberg staat in voor de volledige restauratie van de bijgebouwen en de paardenstallen. Deze worden omgebouwd tot kamers en lofts aanpalend aan het huidge hotel.

We voeren zowel binnen als buiten restauratie uit met reconstructie en restauratie van het houten schrijnwerk, metselwerke, pleisterwerk en het implenteren van technieken in de bestaande, beschermde ruimtes.

Client

First Modern NV

Implementation

2018 - 2019

Construction site

Oude Houtlei 110 te 9000 Gent

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.