HAWP Gent
Buildings

Huisartsenwachtpost AZ Sint-Lucas, Gent

Het AZ Sint-Lucas is bekend terrein voor Artes. Nu bouwen we ook een nieuwe huisartsenwachtpost voor het Gentse ziekenhuis.

Door een nieuwe richtlijn moeten huisartsenposten zich voortaan groeperen. De vier Gentse ziekenhuizen een dossier in om vanaf volgend jaar een huisartsenwachtpost te huisvesten. Op basis van hun dossiers en gunstige ligging kwamen het AZ Sint-Lucas en het UZ Gent als ‘winnaars’ uit de bus. Wachtposten blijven wel autonoom functioneren, waardoor patiënten die door de huisarts worden doorverwezen nog steeds vrij zijn om zelf hun ziekenhuis of arts te kiezen.

Voor de nieuwe wachtpost die Artes voor AZ Sint-Lucas bouwt, zit de moeilijkheidsgraad vooral in de timing – slechts acht maanden – en de fasering van het project. Daarbij staan we ook in voor de buitenaanleg inclusief een nieuwe weg om het verkeer van en naar de spoeddienst vlot via één in- en uitrit te laten verlopen.

Client

AZ Sint-Lucas

Amount

2.500.000 euro

Implementation

2020 - 2021

Construction site

Groenebriel 1, 9000 Gent

News

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.