Zoo Antwerpen 2
Buildings

Projecten De Zoo, Antwerpen

Leeuwenperk:
Het project behelst de verbouwing van het panoramaperk en omvat de bouwkundige werken, omgevingswerken en technieken. In het nieuwe leeuwenperk (een habitat van 1.200 m²) is er plaats voor een troep leeuwen van een zestal dieren. Naast de leeuwen biedt de nieuwe habitat plaats aan een twintigtal stokstaartjes en tien vosmangoesten. Zij krijgen een strikt van de leeuwen afgescheiden zone van 100 m² maar hebben daarbij nog een zone van ongeveer 300 m² in het leeuwenperk waar zij ook terecht kunnen. Naar de overige 800 m² hebben zij geen toegang. In het gemeenschappelijke deel komt een heel netwerk van obstakels en tunnels om de stokstaartjes voldoende schuil- en ontsnappingsmogelijkheden te bieden als er gevaar dreigt. Alle drie de diersoorten krijgen natuurlijk ook nachtverblijven die voldoen aan de strengste normen. Voor- en achteraan worden 2 waterpartijen van 7 m breed gerealiseerd als natuurlijke scheiding naar bezoekers en het bovenliggend kamelenperk toe. Deze waterpartijen worden met elkaar verbonden door een stromend beekje.

Nijlpaardenverblijf:
Het project behelst de restauratie en renovatie van het nijlpaardengebouw (ruwbouw, afwerking, technieken, coördinatie groenaanleg en plaatsing automatische poorten). Het gebouw werd getransformeerd voor de huisvesting van vijf nijlpaarden (binnen kregen de dieren een bassin van 160 m², buiten een bad van 650 m²). Er werd bovendien een vijver voor pelikanen, een nieuw verblijf voor tapirs en een moerasbiotoop aangelegd.

Zoo Antwerpen 3

Client

Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen vzw

Amount

3.200.000 euro

Implementation

2009 - 2001

Construction site

Zoo van Antwerpen

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.