Sint Andries 1
Waterworks

Sint-Andries Antwerpen

Stabilisatie kaaimuur

Artes Roegiers heeft sinds augustus 2014 de stabilisatie van de kaaimuur in de Gerlachekaai te Antwerpen onder handen genomen. De kaaimuur werd initieel over een lengte van 350m gestabiliseerd en gerestaureerd. De werken zijn nu succesvol beëindigd. Het project kadert in het Sigmaplan waarbij men de kaaimuren in Antwerpen wil stabiliseren en het toenemende risico op overstromingen wil terugschroeven.

De kaaimuur werd gestabiliseerd door het plaatsen van een zware diepwand als verankering, en de kaaibelasting op de historische fundering werd significant verminderd door het maken van een ontlastingskelder.

Het tij-afhankelijk karakter van de werken, en de nadruk op het behouden van het historische karakter van de Scheldekaaien maakten van deze werken een echte uitdaging.

Het is ook op deze werf dat de nieuwe Artes aanwinst, de 400t kabelkraan, voor het eerst werd ingezet voor het plaatsen van asfaltmatten als bodembescherming.

Met fierheid kunnen wij u melden dat Artes Roegiers ook de volgende 450m kaaimuur, de Coquerillekaai, mag restaureren. De werkzaamheden vatten aan in 2017.

Client

Waterwegen en Zeekanaal, Afdeling Zeeschelde

Amount

€ 12.000.000

Implementation

2014-2016

Construction site

Gerlachekaai Antwerpen

News

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.