PG 23 VERBINDINGSBRUG 2
Waterworks

Verbindingsbrug, Zeebrugge

De grootste beweegbare brug van Europa.

De nieuwe brug is 400 meter lang en telt twee keer één rijstrook, een afgescheiden voetpad, een fietspad met dubbele richting. Het fietspad wordt uitgevoerd in kunststof en zal overspanningen maken tot 30 meter. De brug kan uitzonderlijk zwaar vervoer aan en zal in tegenstelling tot de vorige brug voor openbaar gebruik dienen. De brug maakt de verbinding tussen de Verschaeveweg en de Koffieweg, zodat ze een extra toegangsweg vormt in de Noord-Zuidontsluiting van Zeebrugge.

De brug bestaat uit twee vaste delen in beton (samen goed voor 270 meter) en een stalen draaibrug van 130 meter. Die draaibrug maakt de passage mogelijk voor schepen, met een breedte tot 55 meter en maakt deze brug tot de grootste beweegbare brug van Europa. De vaste brugdelen zijn gefundeerd op stalen buispalen en worden verbonden door voorgespannen I-liggers van 36 meter lang waarop het brugdek gestort wordt. De stalen draaibrug wordt gedragen door acht buispalen van twee meter diameter en 40 meter lang.

Verder omvatten de werken de bouw van een kaaimuur van ongeveer 100 meter lang en de realisatie van een aanvaarbeveiliging voor de scheepvaart. In totaal moeten er 132 buispalen of 4.000 ton staal vanop het water worden geheid. Daarenboven moet een groot deel van deze funderingspalen onder helling in de grond getrild worden. Ook aan het vaste land is het bekisten van 270 meter brug en de uitvoering van een kaaimuur een hele uitdaging. Deze kaai wordt verankerd met MV-palen. Dit zijn stalen profielen die onder helling in de grond worden geheid. Voor het maken van de MV-palen en de buispalen kochten we een nieuwe heistelling aan die voor het eerst op deze werf zal worden ingezet. Dit alles moet gerealiseerd worden in minder dan één jaar tijd. We mogen er dus van zeker zijn dat alle materieel en personeel van Artes een mooie uitdaging tegemoet gaan.

News

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.