Vrijzinnighuis Brugge 1
Buildings

Vrijzinnig Huis en Studentenhuis

Het voormalig politiecommissariaat in de Hauwerstraat zal in de toekomst onderdak bieden aan twee nieuwe publieke functies, namelijk een Studentenhuis en een Vrijzinnig Huis. Om dit te realiseren wordt het bestaande gebouw volledig gerenoveerd en wordt een polyvalente zaal bijgebouwd. De klemtoon bij het project ligt op een functioneel gebruik en op duurzaamheid. Er wordt gestreefd naar een bijna energie neutraal (“BEN”) gebouw.

De stad wil hiermee het startschot geven van de herwaardering van de buurt en de vernieuwing van het Beursplein. Op de binnenplaats achter het gebouw komt een nieuwe polyvalente zaal die ook voldoet aan de BEN-normen. Hiermee wil de stad Brugge een voortrekkersrol opnemen op het vlak van duurzaam bouwen.

Het Vrijzinnig Huis wordt de locatie waar de professionele dienstverlenende instanties van de vrijzinnige gemeenschap zoveel mogelijk gegroepeerd worden. Het College van Burgemeester en Schepenen keurde daarvoor de erfpachtovereenkomst met ‘Instelling Morele Dienstverlening’ (kortweg IMD) Provincie West-Vlaanderen goed. Aan deze verbintenis is een erfpacht verbonden voor de duur van 99 jaar. Later in december 2017 volgt de officiële ondertekening van de erfpachtovereenkomst.
Daaraan gekoppeld zal er voor die instanties ook ruimte zijn om activiteiten en plechtigheden te organiseren, onder andere in de nieuwe polyvalente zaal.

In het Studentenhuis kunnen studentenverenigingen vergaderen, de studenten kunnen er in alle stilte studeren en er komt een ontspanningsruimte. De studenten kunnen ook fuiven organiseren in een 'akoestisch ontkoppelde' fuifzaal (maximum capaciteit van 200 personen). Ten slotte komt er ook een studentenloket waar alle studenten terecht kunnen met hun vragen.

News

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.