Xaverianen referentie 2
Buildings

Xaverianensite

De bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw, Xaverianen.

Stad Brugge wenst in de deelgemeente Sint-Michiels nieuwe voorzieningen te realiseren voor sport, vrijetijd en cultuur. Er is concreet behoefte aan een sporthal, sportvelden, een nieuwe bibliotheek, een polyvalente zaal met cafetaria en bijhorende parking. De nieuwe faciliteiten zullen o.a. ten dienste staan van lokale verenigingen. De bibliotheek moet een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn en bijdragen tot sociale inbedding van de buurt. Verder is de ambitie om nieuwe krachtbal velden aan te leggen voor de Krachtbalclub Sint-Michiels, één van de oudste clubs, opgericht in 1965 en als eerste aangesloten bij de federatie onder stamnummer 00001. De aanpalende Hogeschool VIVES zal tevens mede gebruik kunnen maken van de te realiseren sportinfrastructuur; de sporthal (zaalvoetbal, handbal, minivoetbal, basketbal, volleybal en badminton), de gevechtsportzaal en multifunctionele buitensportvelden.

De samenwerking met de buurt en de naburige scholen bestendigt de meerwaarde van dit project. Het nieuwe ankerpunt vraagt niet enkel een doordachte interne organisatie met aandacht voor duurzaamheid, functionele en ecologische waarden maar tevens een hoogstaande architecturale uitstraling die zich uit in een kwalitatieve verweving met zijn directe omgeving.

De stad Brugge stelt als doelstellingen volgende prioritaire thema's voorop: energiezuinigheid ('meer comfort met minder energie'), functionaliteit (integratie van sport- en cultuuractiviteiten), architecturale kwaliteit (een inspirerende omgeving die aanzet tot sport ontspanning en ontmoeting), stedenbouwkundige kwaliteit (herdefiniëren van de Xaverianen site), duurzaamheid (in de brede zin) en toegankelijkheid (voor iedereen, jong tot oud).

Client

Stad Brugge

Amount

€ 11.000.000

Design

POLO Architects

Implementation

2018-2020

Construction site

Xaverianenstraat 3, Brugge

Our Domains: Buildings, Techniques

News

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.