Afbeeldignherbouville
Waterworks

D'Herbouvillekaai, Antwerpen

Artes Roegiers staat in voor het stabiliseren van de historische kaaimuur en het Kanaal Der Krijgsgronden ter hoogte van de zone Nieuw Zuid. De kaaimuur wordt gestabiliseerd door het voorzien van een ontlasting door middel van een diepwand achter de bestaande kaaimuur, grondankers en bodembescherming in combinatie met een lokale combiwand.

Client

De Vlaamse Waterweg

Amount

13.874.328 EUR

Implementation

2022 - 2023

Construction site

d'Herbouvillekaai, 2020 Antwerpen

News

Similar sites

Our sites
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.