1709714552079
Waterworks

Heiproef, Antwerpen

Onderzoek naar heimogelijkheden bij Kennedytunnel

In de buurt van de Kennedytunnel voerden we tussen 29 januari en 23 februari een uitgebreide reeks metingen en analyses uit. Een van de doelen is onderzoek naar de maximale diepte en afstand via een uitgebreide reeks metingen, analyses en proeven waarop palen kunnen worden geheid zonder impact op de Kennedytunnel.

1709714546000 1

We wilden meer te weten komen over de effectieve draagkracht van de buispalen voor een zo kostenefficiënt mogelijk brugontwerp, de optimale methode om funderingspalen te plaatsen zonder hinder voor de Kennedytunnel, en de randvoorwaarden voor het aanbestedingsdossier. Door wetenschappelijk onderbouwde randvoorwaarden te formuleren, kunnen we schade aan de Kennedytunnel bij latere werkzaamheden voorkomen.

Tijdens de proef werd een 54 meter lange buispaal rechtop gezet langs de Scheldekaaien – een technisch huzarenstukje – en daarna verticaal getransporteerd naar de werkzone binnen de beboeide zone op de Schelde. Nadat de paal op de juiste plaats stond, werd deze eerst in de grond gedrild en daarna geheid. We startten op ongeveer 200 meter van de Kennedytunnel en kwamen steeds dichterbij. Op dagen waarop we niet heiden, analyseerden we de meetresultaten en pasten we indien nodig de werkmethode aan. Na afloop van de proef werden alle buispalen weer verwijderd.

Client

De Vlaamse Waterweg

Amount

3.568.703 EUR

Implementation

2024

Construction site

D'Herbouvillekaai, 2000 Antwerpen

Similar sites

Our sites
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.