IMAGE 6 LT 2
Civil Engineering

Herbouw Meulestedebrug, Gent

Plaatsen van twee aparte beweegbare brugdelen

De Meulestedebrug is een beweegbare brug over het Kanaal Gent-Terneuzen. De brug maakt deel uit van de gewestweg N456 die momenteel één van de weinige verbindingen is tussen de R4-West en de R4-Oost. De bovenbouw en de elektromechanica van de brug zijn sterk verouderd en structureel in zeer slechte staat. De brug is sinds jaren opgenomen op de lijst van de prioritaire kunstwerken. De talrijke problemen en de veelvuldige herstellingen tonen aan dat de brug het einde van haar levensduur bereikt heeft en vervangen moet worden teneinde de veiligheid en de bedrijfszekerheid te garanderen.

Het voorwerp van de opdracht is de vervanging van de bestaande beweegbare Meulestedebrug door een nieuwe beweegbare brug, bestaande uit twee aparte beweegbare brugdelen (één per rijrichting), inclusief alle aanhorigheden zoals aanvaarbeveiliging, fietsonderdoorgang, technische ruimte, … en bijhorende baggerwerken en de heraanleg van de aansluitende wegenis, riolering en kaaimuren. Zo wordt de capaciteit van het kruispunt N456-N458 verhoogd en wordt de verkeersveiligheid, ook voor de voetgangers en fietsers, verbeterd. Tijdens de werken dient de hinder voor het weg- en scheepvaartverkeer zoveel mogelijk beperkt te worden daar de werken plaatsvinden op een cruciale verkeersader.

Deze werken worden in een tijdelijke maatschap uitgevoerd met Victor Buyck ( leveren en plaatsen van de stalen bruggen) en Agidens ( leveren en plaatsen van EMU, sturing en programmatie. Het bouwen van de funderingen, pijlers en landhoofden, het bouwen van kaai en keermuren, alsook de fietsonderdoorgang wordt door Artes gerealiseerd.

Client

Vlaamse Waterweg

Amount

28 400 000 EURO

Design

-

Implementation

2021 - 2024

Construction site

Meulestedebrug, Gent

Similar sites

Our sites
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.