Gits binnen 54
Buildings

Schoolgebouw, Gits

De voorbije schooljaren werden schoolbesturen voor serieuze uitdagingen geplaatst. Het bleek dat veel schoolgebouwen aan vernieuwing toe zijn. In Gits bouwen we een gloednieuwe basisschool met internaat voor leerlingen met neuro-motorische beperkingen.

Op de site langs de Koolskampstraat in Gits maakt het iconische maar ook verouderde Withuys ruimte voor een duurzaam en toekomstgericht bouwconcept. Het nieuwe ontwerp vertrekt van de groene omgeving als sterke troef en combineert een gloednieuwe basisschool, een multifunctioneel centrum en een internaat voor leerlingen met neuro-motorische beperkingen. Het gelijkvloerse ontwerp houdt in die zin rekening met de noden van het doelpubliek.

Het is geen geheim dat de Gitse school al lang uitkijkt naar een nieuwbouw. De subsidies daarvoor werden al goedgekeurd in december 2019. Het voorbije coronajaar bevestigde voor het schoolbestuur alleen maar de nood aan vernieuwing, bijvoorbeeld wat betreft de ventilatie van de klaslokalen. De nieuwbouw zorgt er bovendien voor dat het basisonderwijs in Gits op één locatie in de Gitsbergstraat georganiseerd kan worden, terwijl de leerlingen nu verdeeld zijn over twee locaties. In het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw wordt extra aandacht besteed aan duurzaamheid.

De voorbereidende werken startten op 11 oktober. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de leerlingen op 1 september 2023 hun schooljaar beginnen in het nieuwe gebouw. Met Artes Depret zullen we alvast alles uit de kast halen.

Similar sites

Our sites
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.