Kallosluis Zandvlietsuis Antwerpen 1
Travaux hydrauliques

Kallosluis en Zandvlietsluis, Antwerpen

Aangezien de Kallosluis een zeer druk bezette sluis is en de rails van de onderrolwagen van de vier sluisdeuren aan vernieuwing toe waren, werd geopteerd om de renovatiewerken uit te voeren met behulp van een drooglegkuip die toelaat om de looprails in de deurloop en deurkamer te vernieuwen onder atmosferische omstandigheden zonder dat het scheepvaartverkeer hiervan enige hinder ondervindt. Dit project behelsde de constructie van deze drooglegkuip (300 ton zware stalen duikersklok waarin de werken werden uitgevoerd) en het vernieuwen van de looprails. Het project van de Zandvlietsluis omvat de constructie van passtukken (56.000 kg) voor de drooglegkuip gerealiseerd voor de Kallosluis, en het wegnemen en vernieuwen van de bestaande looprails en de wielen van de onderrolwagens met behulp van de drooglegkuip. Tijdens de uitvoering van de werken in de drooglegkuip werd de sluis buiten dienst genomen voor de scheepvaart en werden ook de gedegradeerde uitzetvoegen in de saswand hersteld .

Maître de l'ouvrage

Vlaamse Overheid Maritieme Toegang

Montant

Zandvlietsluis: €3.700.000
Kallosluis: €3.300.000

Période

Zandvlietsluis: 2008-2010
Kallosluis: 2005-2007

Site

Havenweg, 2040 Stabroek, België

Références semblables

Toutes nos références
Restez au courant de nos actualités et de tous nos projets !