Kattendijksluis Antwerpen 1
Travaux hydrauliques

Kattendijksluis, Antwerpen

Het project omvat de renovatie van de Kattendijksluis en infrastructuur (o.a. de sluisdeuren en hun aandrijfmechanisme), het stabiliseren van het benedenhoofd, het bouwen van een beweegbare brug over het benedenhoofd van de sluis en het aansluiten aan de bestaande wegenis. De Kattendijksluis aan de Rijnkaai is in 2011 opnieuw opengegaan als verbinding tussen de Schelde enerzijds en het Kattendijkdok anderzijds. De werken worden gerealiseerd door de Tijdelijke Handelsvennootschap THV Roegiers-Depret / NV Victor Buyck Steel Construction / NV Egemin

Maître de l'ouvrage

Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Zeeschelde

Montant

€ 17.600.000

Période

2009 - 2011

Site

Sloepenstraat, 2030 Antwerpen, België

Références semblables

Toutes nos références
Restez au courant de nos actualités et de tous nos projets !