Van Cauwelaertsluis Antwerpen 3
Travaux hydrauliques

Van Cauwelaertsluis, Antwerpen

Bij de renovatie van de Van Cauwelaertsluis werden de 4 bestaande roldeuren van het wagontype vervangen door hogere roldeuren van het kruiwagentype. Bij deze roldeuren (? 19,5 m hoog en 37 m lang) horen nieuwe rolwagens, aanhangwagens, bijhorende elektromechanische uitrusting en aandrijfmechanismen. Inzake de elektromechanische uitrusting werden o.m. de volgende onderdelen gerenoveerd: schuiven m.i.v. aandrijfmechanismen, HS_ en LS_ verdeling, scheepvaart_ en verkeerssignalisatie en tenslotte de sturing van de verschillende mechanismen. Tussen de verschillende sluishoofden en het lagergelegen sluisplateau werd een overgang gerealiseerd. Er werden 2 machinegebouwen gebouwd voor de elektromechanische aandrijving van de deuren en een toegangsbrug naar deur 1. De opdracht behelsde tevens het aanleggen van een geboorde leidingentunnel onder het ganse sluizencomplex Boudewijn-Van Cauwelaertsluis en de bouw van een wachtplaats voor lichters in het Hansadok. De werken worden gerealiseerd door de Tijdelijke Handelsvennootschap THV Roegiers-Depret / NV Victor Buyck Steel Construction / NV Egemin.

Maître de l'ouvrage

BAM NV

Montant

€ 64.000.000

Période

2008 - 2011

Site

Van Cauwelaertsluis, 2030 Antwerpen, België

Références semblables

Toutes nos références
Restez au courant de nos actualités et de tous nos projets !