Jan

Afgebrande Sint-Janskerk heeft weer klokken

De eerste mijlpaal tijdens de restauratie is bereikt.

Begin januari startte onze restauratieafdeling, Artes Woudenberg uit Brugge met de restauratie en heropbouw van de toren, sacristie en het koor van de afgebrande Sint-Janskerk.

Omdat de oorspronkelijke klokken te beschadigd waren door de brand, werden er drie andere klokken gebruikt. De kleinste klok werd nieuw gegoten en de twee andere klokken werden overgenomen uit de klokkengieterij Eijsbouts. De grootste beschadigde klok zal wel nog een plaatsje in de gerestaureerde kerk krijgen, als herinnering aan de brand in 2014.

6 m3 eikenhout

De klokken werden bevestigd in een eikenhouten klokkenstoel. Deze werd naar oorspronkelijk model door de ambachtslieden van Artes ter plaatse geproduceerd. In totaal telt de klokkenstoel meer dan 160 houtverbindingen en bijna 6 m3 eikenhout. De beiaard en het mechanisch torenuurwerk zal men restaureren, met maximaal hergebruik van de uit de brand geredde onderdelen.

Nu de klokken in de toren hangen, kan men verder werken aan de torenspits. Deze wordt in de tentvorm van de jaren 1920 herbouwd en terug met leien gedekt. De spits maakt men eerst volledig op de grond en daarna brengt men deze in stukken naar boven. De torenspits zelf is 10,5 meter hoog en samen met de nieuwe vergulde torenhaan zelfs 15 meter. De totale hoogte van de kerk zal uiteindelijk 35 meter worden.

Extra stabilisatie

Vooraleer men de torenspits kan monteren op de toren moeten echter nog extra stabiliteitsingrepen worden uitgevoerd. De toren vertoonde immers heel wat scheuren en daardoor worden op verschillende hoogtes kousankers ingeboord om de stabiliteit te verzekeren. Deze worden gerealiseerd door over de volledige lengte in de kern van de muur gaten te boren, waarna er vervolgens metalen trekstaven worden geplaatst en geïnjecteerd met cement. Op die manier krijgt men als het ware betonnen ringbalken in de kern van de muur . Daarnaast voorziet men ook nog een betonnen ringbalk bij de aanzet van de torenspits.

Wat volgt er nog?

In het koor wordt de 17deeeuwse dakstructuur gereconstrueerd naar detailopmetingen van voor de brand.

Als belangrijk decoratief element zal het pleisterwerkplafond bewaard en gerestaureerd worden. Ook de twee natuurstenen zijaltaren die bewaard zijn gebleven, zullen gerestaureerd worden. Dit als belangrijke getuigen van voor de brand.

De huidige restauratiewerken worden binnen afgewerkt tot aan de binnenbepleistering. De verdere afwerkingen, zoals vloer- en wandafwerkingen, meubilair, schilderwerken,.. dienen nog in een vervolgtraject bepaald te worden.

Het einde van de restauratiewerken aan de toren, sacristie en het koor wordt voorzien juli 2022.

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!