000 027 SKYVISION foto 319 Europa Terminal
Waterwerken

Artes bouwt mee aan de nieuwe Europa Terminal!

Haven van Antwerpen en PSA Antwerp gaan Europa terminal en kaaimuur vernieuwen: "Voor schepen tot 400 meter"

Port of Antwerp-Bruges en PSA Antwerp hebben op vrijdag 7 oktober het officieel startschot gegeven voor de vernieuwing van de kaaimuur en de terminal van de Europa Terminal. De werken, die ongeveer negen jaar zullen duren en in drie fasen worden uitgevoerd, zullen ervoor zorgen dat de nieuwste generatie containerschepen Antwerpen kunnen blijven aanlopen. De vernieuwing zal bovendien resulteren in een efficiënte en duurzame terminal die bijdraagt aan de transitie naar een klimaatneutrale haven.

Om op het topniveau van de wereldhavens te blijven spelen, moet de haven extra containercapaciteit en een performante infrastructuur kunnen bieden aan haar klanten. Daarom investeren Port of Antwerp-Bruges en PSA Antwerp in de vernieuwing van de Europa Terminal. Deze werd in 1990 officieel in gebruik genomen als eerste getijdecontainerterminal in Antwerpen. Met de vernieuwing, die 335 miljoen euro zal kosten, wil Port of Antwerp-Bruges haar concurrentiepositie versterken en tegelijk stappen zetten in de uitbouw van een duurzame haven.

Werken in drie fasen houden de terminal operationeel

De diepgang van schepen die aan de 1200 meter lange kaaimuur kunnen aanmeren, wordt vergroot van 13,5 meter naar 16 meter. Omdat schepen tijdens de omvangrijke werken moeten kunnen blijven aanmeren en om de operationele impact zo beperkt mogelijk te houden, pakken we de kaaimuur aan in drie grote fasen. Daarnaast creëren we een bijkomende tijdelijke ligplaats voor de binnenvaart. Zo garanderen we een vlotte dienstverlening aan onze klanten. De werken worden gespreid over ongeveer 9 jaar en zijn zorgvuldig uitgetekend op basis van het verwachte verkeer in de komende jaren.

000 027 SKYVISION foto 200 Europa Terminal

Aandacht voor klimaat en omgeving

De vernieuwing van de terminal draagt ook bij aan de transitie naar een klimaatneutrale haven. Zo zullen elektrificatie en andere optimalisaties de CO2-uitstoot per container met 50% reduceren, en windmolens het aandeel van hernieuwbare energie verhogen.

De nieuwe kaaimuur krijgt een nieuwe oriëntatie om voldoende afstand tussen passerende schepen en de terminal te garanderen, en om het nabijgelegen natuurgebied Galgenschoor te beschermen. De werken omvatten in de slotfase de bouw van een onderwaterdam om het natuurgebied extra te beschermen en ervoor te zorgen dat het niet verzakt.

Tijdens het hele traject zullen alle betrokken partijen in nauw overleg met de omgeving de mogelijke maatregelen nemen om hinder te minimaliseren.

Na een aanbestedingsprocedure is het contract voor de werken afgesloten met een Tijdelijke Maatschappij van vier aannemers, namelijk Artes-Roegiers, Artes-Depret, Herbosch-Kiere en Boskalis, allen aannemers met ruime ervaring in grootschalige waterbouwprojecten.

Wij zijn heel blij dit project te kunnen uitvoeren. Het is een strategisch project voor de toekomst van de haven. Het is technisch complex en het wordt gefaseerd uitgevoerd zonder te grote verstoring van de containertrafiek. Dat wordt een technisch en operationeel huzarenstukje, maar eentje dat wij met onze uitgebreide expertise aankunnen. Daarover zijn ook goede afspraken gemaakt met Port of Antwerp-Bruges en PSA Antwerp.
Artes-Roegiers, Artes-Depret, Herbosch-Kiere en Boskalis
Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!