MONTAGE 00 01 45 11 Still013

Artes Group en partners van Rinkoniên kunnen officieel aan de slag met Oosterweelknooppunt en renovatie Royerssluis

Rinkoniên met o.a. Artes Group tekende vandaag het samenwerkingscontract tussen alle partijen.

Artes Group en partners van Rinkoniên kunnen officieel aan de slag met Oosterweelknooppunt en renovatie Royerssluis!

De aannemer die de bouw van het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis zal realiseren, kan vanaf vandaag officieel aan de slag. Eerder dit jaar maakten Lantis en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken al bekend dat ze voor de uitvoering van de werken kozen voor het aannemersconsortium Rinkoniên. De voorbije maanden werd er achter de schermen onderhandeld over het samenwerkingscontract tussen de verschillende partijen. Dat document kreeg vandaag de handtekening van alle betrokkenen. De werken aan de Oosterweelknoop en de Royerssluis zullen in de loop van de zomer starten.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters: “Met de bouw van de Oosterweelknoop en de renovatie van de Royerssluis werken we aan een betere ontsluiting voor de haven en meer mogelijkheden voor goederenvervoer via het water. Dat is niet alleen belangrijk voor onze economie, maar ook essentieel als we onze steden bereikbaar willen houden en de levenskwaliteit willen verbeteren.”

Nieuwe aansluiting naar de Ring voor haven en Eilandje

Het toekomstige op- en afrittencomplex, de zogenaamde Oosterweelknoop, geeft het zuidelijk deel van de haven en het Eilandje een rechtstreekse aansluiting op de Antwerpse Ring. Het complex vormt de schakel tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. In 2030 rij je van hieruit naar Linkeroever via de Scheldetunnel of naar het noordelijk deel van de Ring via de Kanaaltunnels. De nieuwe aansluiting zal het vracht en sluipverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort aanzienlijk verminderen.

Aannemersconsortium Rinkoniên, dat bestaat uit Artes-Roegiers, Cit Blaton, Boskalis, Mobilis en Stadsbader, staat in voor de bouw van het knooppunt. Niels Verschraege, projectdirecteur: “Nu het contract is ondertekend kunnen we volop aan de slag met het ontwerp. In deze fase bekijken we of we bepaalde zaken op een betere of efficiëntere manier kunnen uitvoeren zodat alle partijen hierbij winnen. Dat vraagt een open en transparante samenwerking. Daar hebben we de afgelopen maanden een stevige basis voor gelegd.”

“Vandaag zetten we het licht op groen voor een jarenlange samenwerking in een uiterst complexe werf,” aldus David Van Herreweghe, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Lantis. “Een werf waarvan de plannen door de jaren heen een serieuze metamorfose hebben ondergaan. In dialoog met de burgerbewegingen evolueerde het Oosterweelknooppunt van een open knooppunt naar een complex dat verzonken ligt in het landschap en deels overkapt wordt. Zo verlagen we de drempel tussen de haven en de stad. We bouwen hier aan een betere mobiliteit en leefbaarheid en dat in één van de belangrijkste havensteden ter wereld.”

Betere toegankelijkheid haven en Albertkanaal

Rinkoniên neemt ook de renovatie van de Royerssluis voor zijn rekening. De sluis verbindt de Schelde met de dokken en met het verderop gelegen Albertkanaal. Na meer dan 100 jaar trouwe dienst is de sluis aan vernieuwing toe. “We bouwen de Royerssluis om naar een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen snel kan versassen”, zegt Antwerps schepen voor de Haven, Annick De Ridder. “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de binnenvaart in Vlaanderen en de Vlaamse economie. De Vlaamse overheid en Port of Antwerp maken 288 miljoen euro vrij om de bereikbaarheid van de haven en de toegankelijkheid van het Albertkanaal te verbeteren.”

De renovatie van de sluis is bovendien een belangrijke stap in de modal shift naar duurzamere vervoersmiddelen binnen het goederentransport. De Royerssluis wordt namelijk aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter). “Dat maakt het mogelijk om meer en grotere binnenschepen makkelijk te versassen en zo het transport op het Albertkanaal te verhogen. Zo halen we meer vrachtwagens van de baan en verbeteren we de doorstroming op de weg,” benadrukt minister Peeters.

Over de samenwerking

Als bouwheer van de Oosterweelverbinding treedt Lantis op als aanbestedende overheid voor het Oosterweelknooppunt en de renovatie van de Royerssluis. Beiden goed voor zo’n 500 miljoen euro. Van die laatste werken neemt het Agentschap Maritiem Toezicht de coördinatie op zich. De werken gebeuren door dezelfde aannemer zodat beide werven maximaal op elkaar kunnen worden afgestemd. De Vlaamse Overheid en Port of Antwerp, de opdrachtgever voor de renovatie, voorzien 288 miljoen euro. Lantis neemt de financiering van het Oosterweelknooppunt op zich.

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!