DJI 0005
Burgerlijke bouwkunde

De werken aan de Theunisbrug naderen de eindmeet.

Sinds 2019 krijgt Theunisbrug in Merksem een volledige make-over. Een project dat deel uitmaakt van een groter geheel: het verhogen van alle bruggen over het Albertkanaal.

De eerste fase, waar de tram- en oostelijke wegbrug naast de bestaande brug werden opgebouwd nam een jaar in beslag. Op deze manier werd de verkeershinder beperkt. In juli 2020 werd de oude Theunisbrug afgebroken en werd het verkeer van de oude naar de nieuwe brug verplaatst. De sloop van de oude brug gebeurde door het hijsen van de prefab liggers met zware kranen zodat er geen brokstukken in het water terechtkomen. Op deze manier kon het kanaal sneller weer opengesteld worden voor het bootverkeer.

DJI 0007

Op maandag 12 juli 2021 ging westelijke wegbrug open voor het verkeer. Dit is een brug met 2 rijstroken en daarnaast een uitkragend fiets- en voetpad van 6m breed. Vanaf dit moment tot het einde van de werken zitten we in de afwerkingsfase. Geen grote betonwerken meer, maar wel onder andere tegels plakken op de landhoofden onder de bruggen. Deze tegels worden geplaats in 3 verschillende kleuren op een unieke manier zodat het eindresultaat het uitzicht van golvend water vormt. Daarnaast wordt er ook op verschillende plaatsen de steenstrips geplakt die aansluiten op deze tegels. Op de fietskeermuur – die begint onder de Theunisbruggen op rechteroever en eindigt aan de Carrettebrug – dienen nog leuningen en dorpels geplaatst te worden vooraleer onze partner van de wegeniswerken daar de wegenis van het fietspad kan afwerken.

Verder dienen er ook nog leuningen geplaatst te worden op de betonnen prefab-trap die in het verlengde van de fietskeermuur aansluit op de Carrettebrug. Bijkomend zijn er ook 3 stalen trappen die worden geïnstalleerd om van dichtbij het kanaal rechtstreeks op de brug te kunnen. Zo is het niet meer nodig om volledig naar het begin van de helling te wandelen om over de brug te gaan. Een groot deel van de verlichtingspalen op de hellingen zijn al geplaatst, de rest ervan wordt binnenkort ook afgewerkt.

In een derde fase wordt het bestaande kanaal verbreed. Hiervoor bouwden wij nieuwe kaaimuren die aansluiten op de bestaande kaaimuren. Hierbij dient er nog een overgangsconstructie van wrijfhouten gemaakt te worden om deze overgang geleidelijk te laten overgaan. Sinds kort zijn we ook van start gegaan met de verbreding van het kanaal. Hierbij wordt het Albertkanaal ter hoogte van het Sportpaleis verbreed van 45m naar 90m gemiddeld. De verdubbeling van de vaarbreedte is een nodige ingreep omwille van 2 belangrijke redenen. Aangezien de doorvaarhoogte sterk is toegenomen door de bouw van de Theunisbruggen kunnen er nu grotere schepen voorbijvaren. Dit vraagt dan ook om een grotere breedte. Ten 2de is deze plaats momenteel de nauwste doorgang van het Albertkanaal. Door deze ingreep zal dit een grote gunstige invloed geven op de mogelijkheden voor het vaartverkeer.

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!