Gerechtsgebouw Antwerpen Large
Restauratie

Restauratie en renovatie van het oud gerechtshof

Van oud gerechtshof tot hedendaags justitiepaleis

Begin november 2019 starten we met de renovatie- en restauratiewerken aan het gerechtshof in Antwerpen. De werken zullen tot eind 2022 duren.

Herbestemming van het gerechtshof

Met de start van de werken is het eerherstel van het gerechtshof in zicht. Na de voltooiing van de werken eind 2022 nemen het Hof van Beroep, het Parket-Generaal, het Arbeidshof, het Auditoraat-generaal en het Assisenhof van Antwerpen er hun intrek.

Deze rechtbanken zijn nu gevestigd aan de Waalsekaai in Antwerpen, met uitzondering van het Assisenhof dat zich momenteel in het Justitiepaleis aan de Bolivarplaats bevindt.

Hedendaagse invulling

Het gebouw wordt zoveel mogelijk in ere hersteld, rekening houdend met de behoeften van de gerechtelijke diensten die na de werken hun intrek zullen nemen in het gebouw. Gebruikscomfort en herstel van daglicht, duurzaamheid en veiligheid staan voorop.

Planning van de werken

De fasen van de werken bestaan in chronologische volgorde uit:

/ Interne afbraakwerken

/ Ruwbouwwerken

/ Dak- en buitenschrijnwerken

/ Technische installaties

/ Restauratie interieur en binnenafwerking

/ Aanleg directe omgeving

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!