De Haan Persmoment 2601 1
Restauratie

Restauratie Gemeentehuis De Haan van start!

De Haan Persmoment 2601 14

In De Haan zijn we gestart met de restauratie van het gemeentehuis. Dit monumentale gebouw maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht De Concessie en is zelf ook beschermd als monument. Het werd in 1985 als gemeentehuis voor de bewoners van De Haan in gebruik genomen, maar is nu door onder meer vocht en betonrot aan een grondige opknapbeurt toe.

In mei 2021 kondigde het gemeentebestuur aan dat het gemeentehuis van De Haan zal worden gerestaureerd. 35 jaar na de laatste renovatie is een nieuwe grondige aanpak van het gebouw immers noodzakelijk.

Het dak is in slechte staat, de leien hebben hun houdbaarheid bereikt en de loden nokken en aansluitingen zijn niet langer waterdicht. Daarom wordt het dak volledig vernieuwd, om verdere waterinsijpeling te vermijden.

Waterinsijpeling heeft ervoor gezorgd dat het pleisterwerk van de gevels loskomt door betonrot en ook de galerijen hebben te kampen met vochtproblemen. Daarom wordt ook het pleisterwerk aangepakt en worden de galerijen gerestaureerd.

De gemeente stelde Architectenbureau Maarten Dobbelaere aan voor het project. De uitvoering ligt in onze handen van hoofdaannemer Artes Woudenberg.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “De kosten voor de restauratie zijn aanzienlijk. Het architectenbureau raamt de kostprijs op 3,5 miljoen euro. Dergelijke investeringen zijn voor een gemeente alleen bijna niet te dragen. We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de financiële steun die we krijgen vanuit de Vlaamse Overheid. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kende voor de restauratie een subsidie van 2.272.941 euro toe, exclusief de subsidie die nog kan toegekend worden op de kostprijs van de omgevingsaanleg.”

De voorbereidende werken voor de restauratie gingen eind december 2021 van start en vandaag start de aannemer met de werken voor de feitelijke restauratie. Deze verlopen in 3 fasen. In de eerste en tweede fase worden de achtergevel en beide zijgevels aangepakt, in de derde fase komt de voorgevel aan de beurt en wordt de omgeving geherwaardeerd.

De uitvoeringstermijn van de werken is bepaald op 320 werkdagen, zodat de werken over twee kalenderjaren moeten gespreid worden.

Omdat de werken tijdelijk hinder kunnen veroorzaken voor de directe omwonenden, werden zij in december reeds over de werken en de planning ingelicht tijdens een digitaal infomoment.

De Haan Persmoment 2601 6

Over het gemeentehuis

Het gemeentehuis, één van de grootste en oudste hotels van De Haan, werd in 1981 beschermd als monument omwille van de architectuurhistorische waarde.

Het werd in 1898 ontworpen als luxehotel, le “Grand Hotel du Coq”, met 62 kamers, een grote feestzaal en voorzien van elektriciteit en liften. Ook stallingen en een bakkerij maakten deel uit van het hotel.

In 1936 werd het grondig gerenoveerd door architect Leon Ide, die hier vele panden heeft gebouwd en verbouwd. De open galerij in hout werd vervangen door een betonnen constructie.

In 1949 werd het gebouw gekocht door de Société Coopérative Intercommunale d’Oeuvres Sociales de la région de Charleroi. Die intercommunale bouwde faciliteiten voor sociale instellingen en het hotel werd een vakantiehuis voor kinderen uit Charleroi en omgeving. Home l’ Espérance was dus een “vakantiekolonie” en huisvestte 140 kinderen tussen 6 en 14 jaar.

De gemeente kocht het gebouw in 1979, drie jaar na de fusie van Klemskerke, Vlissegem en Wenduine tot De Haan. De gemeente betaalde 35 miljoen Belgische frank (875.000 euro) voor het imposante gebouw. In 1985 werd het grondig gerestaureerd om er een gemeentehuis van te maken. Het oorspronkelijke zadeldak en de dakkapellen werden toen gereconstrueerd.

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!