Afbeelding1
Artes Group

We werken mee aan een groenere samenleving.

We willen bijdragen aan een gezondere leefomgeving.

De Artes Group verbindt zich ertoe mee te werken aan een groenere samenleving. Vanuit haar maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel maakt Artes gebruik van het CO2-Prestatieladder managementsysteem dat als hoofddoel heeft te helpen aan CO2-reductie door energie-emissies in kaart te brengen en doelstellingen voor reductie te formuleren.

Daarnaast geeft het certificaat ons de kans om te werken aan duurzame projecten. Het project op het Martelaarsplein in Brussel is daarvan een mooi voorbeeld. Op het Martelaarsplein worden drie neoclassicistische kabinetsbouwen gerenoveerd om meer energiezuinig te kunnen fungeren. Hiervoor wordt de volledige gebouwenschil geoptimaliseerd met nieuw schrijnwerk, isolatie van gevels en daken en een hogere luchtdichtheid. Bovendien wordt er ook eigen energieproductie voorzien via zonnepanelen en warmtepompen. En dit allemaal met als streefdoel om 27% primaire energie te besparen en 40% minder CO2-uitstoot te bekomen.

Het is daarbij niet alleen belangrijk om een gebouw te verwezenlijken dat energiezuinig is, maar ook de manier waarop de renovatiewerken worden uitgevoerd. Artes neemt daarbij heel wat energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen voor werfelektriciteit, elektrificatie van werfmaterieel, energiezuinigere verlichting, timers en sensoren, aankoop van groene stroom, gebruik van openbaar vervoer door personeel bij verplaatsing van en naar de bouwplaats…

Het besef dat we als organisatie kunnen en willen bijdragen aan een schoner milieu en een gezondere leefomgeving, leeft binnen de Artes Group. In dit kader zijn ondertussen onze scope 3 emissies in kaart gebracht om de sprong te maken naar niveau 4 op de CO2-Prestatieladder.

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!