CO₂ reductie

Intro CO2

CO₂ reductie

Artes Group vindt het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. De CO₂-prestatieladder is daar een belangrijk middel in. Het stelt ons in staat ons energieverbruik en onze CO₂-emissie in kaart te brengen én te verminderen.

De CO₂-prestatieladder is een initiatief van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen) en is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren CO₂-bewust(er) te handelen.

De ladder vormt een effectief instrument om in onze bedrijfsvoering en bij het realiseren van projecten winst te boeken op verschillende terreinen.

Met name op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie.

Het besef dat we als organisatie kunnen en willen bijdragen aan een schoner milieu en een gezondere leefomgeving, leeft binnen de Artes Group. Die gedeelde verantwoordelijkheid zorgt voor diverse inspanningen en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

Hieronder meer informatie welke maatregelen Artes Roegiers, Artes Depret en Artes Prefab nemen om energie- en CO₂-reductie te verwezenlijken.

CO2 inzicht5

Pijler A : Inzicht

Artes heeft effectieve energieverbruiken en gerelateerde CO2-uitstoren in kaart gebracht volgens de ISO 14064-1 standaard.

Het GHG-rapport geeft onder meer inzicht in de energiestromen en verbruiken van alle projecten, kantoren, ateliers , wagens en magazijnen van de afgelopen periode. Alle emissiegegevens kan u ook terugvinden in de voortgangsrapporten.

CO2 reductie5

Pijler B : Reductie

De carbon footprint (CO₂-uitstoot), de vooropgestelde doelstellingen en de mate waarin deze behaald worden in kaart gebracht in het voortgangsrapport.

De aanpak om tot Energie- & CO₂-reductie te komen staat beschreven in het Energie Management Actie Plan.

Onze doelstellingen en resultaten kan u hieronder terugvinden:

CO2 transparantie 5

Pijler C : Transparantie

Artes draagt transparantie hoog in het vaandel dus ook als het gaat over haar energiebeleid en CO₂-reductiebeleid.

Meer informatie vind je terug in het communicatie plan.

Bijkomende informatie kan je vinden op de SKAO-website via onderstaande link:

https://www.skao.nl/

CO2 samenwerking l

Pijler D : Samenwerking

Artes wisselt kennis over en ervaring met de energiereductie uit met haar stakeholders. Door het invoeren van de CO₂-Prestatieladder (voor wat broeikasgassen betreft) wil Artes de globale milieu-impact continu verbeteren.

De initiatieven voor het CO₂-reductie waaraan Artes deelneemt, vind je terug in document 3D1

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!