De Reigers 157
Restauratie

De Reigers, Zelzate

Restauratie van neoclassicistisch monument

In Zelzate waren onze collega’s aan de slag op de scholencampus De Reigers. Het was een renovatie- en restauratieproject waarbij de 19de-eeuwse uitstraling van het neoclassicistisch monument opnieuw het gezicht en het uithangbord van de school moest worden.

De scholencampus strekte zich uit over een groot terrein dat aan de westzijde grensde aan de Leegstraat en aan de oostzijde aan de De Meyerstraat. De site bestond uit een mix van gebouwen, paviljoenen, containers en verschillende verspreide speelplaatsen. In samenwerking met Made Architects was een masterplan uitgewerkt om het project in te bedden in een langetermijnvisie. Het doel was om de leesbaarheid van het aangenomen deelgebied te herstellen, met groot respect voor zowel het aanwezige patrimonium als de groene ruimte. De architectuuropdracht omvatte uiteindelijk de renovatie en restauratie van het bestaande historische patrimonium, en de integratie van de refter, keuken, lagere school, administratie, directie, sportzaal en polyvalente ruimte. Het essentiële uitgangspunt van de restauratie was om de 19de-eeuwse uitstraling van het neoclassicistisch monument te herstellen en het opnieuw te laten functioneren als het gezicht en uithangbord van de school.

Artes Woudenberg stond in voor alle werken, inclusief de totaalrenovatie van het interieur en de totaalrestauratie van de gevel en het dak.

De Reigers 114

Opdrachtgever

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Bedrag

2.181.221 EUR

Uitvoering

2022 - 2023

Bouwplaats

Leegstraat 2, 2060 Zelzate

Gelijkaardige referenties

Al onze referenties
Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!