Hotel Verhaegen
Restauratie

Hotel Verhaegen, Gent

Volledige restauratie van de bijgebouwen en de paardenstallen

Hotel Verhaegen is een uniek monument in Gent. Het gebouw dateert uit de 18 eeuw. De gevels, het interieur en de parterre-tuin van Hotel Verhaegen zijn geklasseerd als historisch monument. Artes Woudenberg staat in voor de volledige restauratie van de bijgebouwen en de paardenstallen. Deze worden omgebouwd tot kamers en lofts aanpalend aan het huidge hotel.

We voeren zowel binnen als buiten restauratie uit met reconstructie en restauratie van het houten schrijnwerk, metselwerke, pleisterwerk en het implenteren van technieken in de bestaande, beschermde ruimtes.

Opdrachtgever

First Modern NV

Uitvoering

2018 - 2019

Bouwplaats

Oude Houtlei 110 te 9000 Gent

Gelijkaardige referenties

Al onze referenties
Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!