2018 Volksrestaurant Vork Kortrijk c Klaas Verdru 27
Gebouwen

Volksrestaurant, Kortrijk

Ontwikkeling van een volksrestaurant, een kinderopvang en diensten

2018 Volksrestaurant Vork Kortrijk c Klaas Verdru 03

Het OCMW Kortrijk kocht de voormalige tapijtenwinkel Gheysens in de Doorniksestraat 60, samen met het aanpalende appartementsgebouw, voor de ontwikkeling van een volksrestaurant, een kinderopvang en de diensten van het nog op te richten zorgbedrijf. De realisatie van het project aan de Doorniksestraat 60 betekent een duidelijke meerwaarde voor de heropleving van de binnenstad. Het pand Gheysens staat immers al enkele jaren leeg.

Frisheid, gezelligheid en dynamiek in de stadskern van Kortrijk zijn de kernwoorden voor het concept van het volksrestaurant. De uitnodigende mix en speelse toepassing van (recup)materialen en kleuren zorgt voor het laagdrempelige karakter. Het is een restaurant waar mensen uit alle bevolkingslagen samenkomen voor een gezonde, betaalbare maaltijd. Het is breed toegankelijk voor iedereen, maar het OCMW Kortrijk wil vooral die mensen bereiken die om diverse redenen nu niet op restaurant (kunnen) gaan. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen mensen, maar wel tussen prijzen. In overleg met de Horeca-sector wordt gekozen om marktconforme tarieven te hanteren, met daarnaast een sociaal en extra sociaal tarief. De keuken is meteen ook een opleidingskeuken waar VORK (Vorming Opleiding Restauratie Kortrijk) laaggeschoolde mensen een basisopleiding biedt om aan de slag te gaan in de horeca. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Horeca Vorming Vlaanderen en de VDAB. Door de structurele samenwerking met VORK om personeel op te leiden voor de knelpuntberoepen in de horeca, kan de vaste personeelsbezetting laag gehouden worden.

In de keuken is er ook ruimte zijn voor kookworkshops voor mensen met minder welzijnskansen. Er wordt zoveel als mogelijk met voedseloverschotten gewerkt, rekening houdend met de voedselveiligheid. Dit past binnen de lokale voedselstrategie van Kortrijk. Het gebouw heeft op de verdiepingen ook plaats bieden aan de kantoren van het nog op te richten zorgbedrijf en een kinderopvang. Kinderdagverblijf Het Blokkenhuis, dat momenteel 26 plaatsen voor voorschoolse opvang telt op twee verschillende locaties in Kortrijk (de Condédreef en de Sint-Janslaan) is gecentraliseerd in het nieuwe gebouw. Er zijn drie aparte leefgroepen van telkens 15 baby’s of peuters.

Opdrachtgever

OCMW Kortrijk

Bedrag

€ 4.594.708

Design

BURO II & ARCHI+I

Uitvoering

2016-2018

Bouwplaats

Doorniksestraat, Kortrijk

Gelijkaardige referenties

Al onze referenties
Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!