Leiedoortocht wervik 1
Waterwerken

Leiedoortocht, Wervik

Bouwen van een nieuwe brug (en kaaimuren) over de Leie.

Het project “Leiedoortocht Wervik” kadert in het Europese Seine-Schelde-project dat een trans-Europees netwerk voor transport (over het water) wil realiseren. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. Afhankelijk van de plaats zijn er op het Leietraject volgende aanpassingen nodig: verdiepen van de Leie, verhogen of herbouwen van bruggen, het bouwen van sluizen voor schepen met klasse Vb alsook het voorzien van passeerstroken.

Ter hoogte van de doortocht van de Leie tussen Wervik (BE) en Wervicq Sud (FR) dient de Leie verbreed en verdiept te worden i.f.v. de doorvaart van klasse Vb schepen. Een nieuwe kaaimuur wordt gebouwd en voorzien van een jaagpad, een Kayak aanlegplaats en een slibway. Verder wordt er een nieuwe brug gebouwd met parking onder het verlengde van het landhoofd. In opvolging van Aquafin worden nieuwe afvoerleidingen geplaatst en een nieuw pompstation gebouwd. De werken hebben een grote impact op het publiek domein dat grenst aan de Leie. Bijgevolg wordt een integraal plan voorgesteld: naast de bouw van de kaaimuren met jaagpad en een nieuwe brug, worden ook een aantal publieke plekken opnieuw aangelegd: de Vrijdagsmarkt, een parking en fietsknooppunt aan de Akademiestraat, een verborgen tuin en een groene zone aan de kruisingsplaats.

Leiedoortocht wervik 3

Opdrachtgever

Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Bovenschelde

Bedrag

€ 14.400.000

Design

Technum Tractebel Engineering

Uitvoering

2013-2016

Bouwplaats

Keizerstraat, Wervik

Gelijkaardige referenties

Al onze referenties
Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!