Fluxys anderlecht 28052020 13
Burgerlijke bouwkunde

Contract Fluxys, België

Jarencontract met Fluxys

Fluxys, met hoofdzetel in België, is actief in aardgasvervoer- en opslag. Ze beschikken hiervoor over een uitgebreid ondergronds netwerk van pijpleidingen en stations. Het in stand houden van dit netwerk en deze stations, om het aardgas veilig te transporteren, vergt heel wat inspanningen en onderhoud. Fluxys past zijn leidingnetwerk dan ook constant aan, om aan de noden van klanten te voldoen en zich voor te bereiden op de toekomst.

Het grootste gedeelte van hun leiding netwerk is ondergronds. Daarom werkt Fluxys bij de controles van hun leidingen samen met Artes. We verzorgen de toegang tot de leidingen door ze bloot te graven, en voeren allerlei werken uit aan hun gebouwen en installaties. Dit doen we al sinds 2014.

Artes maakt een veilige toegang tot de leiding en zorgt voor het nodige grond en beschoeiingswerk. Dit alles onder toezicht en in nauwe samenwerking met de Fluxys site-coördinator. Het personeel van Fluxys voert de controles en werken op het eigenlijke leidingsdeel uit. Hierbij zorgt Artes enkel voor de ondersteuning. Na de werken zorgt Artes voor het herbekleden van de leiding ter mechanische en kathodische bescherming. We vullen de put terug aan en herstellen het terrein in zijn oorspronkelijke staat.

Artes begeleidt Fluxys ook bij al zijn burgerlijke bouwkunde werken. Dat kan gaan over advies tot het herstellen of renoveren van bestaande gebouwen/installaties en zelfs het bouwen van volledig nieuwe stations of gebouwen/constructies.

Opdrachtgever

Fluxys Belgium NV (en Fluxys LNG terminal)

Bedrag

€ 13.860.000,00

Uitvoering

2020 - 2024

Bouwplaats

België

Terreinen: Burgerlijke bouwkunde, Petrochemie-Industrie

Gelijkaardige werven

Al onze werven
Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!