Afbeeldignherbouville
Waterwerken

D'Herbouvillekaai, Antwerpen

Artes Roegiers staat in voor het stabiliseren van de historische kaaimuur en het Kanaal Der Krijgsgronden ter hoogte van de zone Nieuw Zuid. De kaaimuur wordt gestabiliseerd door het voorzien van een ontlasting door middel van een diepwand achter de bestaande kaaimuur, grondankers en bodembescherming in combinatie met een lokale combiwand.

Opdrachtgever

De Vlaamse Waterweg

Bedrag

13.874.328 EUR

Uitvoering

2022 - 2023

Bouwplaats

d'Herbouvillekaai, 2020 Antwerpen

Nieuws over deze werf

Gelijkaardige werven

Al onze werven
Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!