Ieper2
Gebouwen

Gevangenis, Ieper

Het Belgische gevangeniswezen kampt al jaren met een nijpend plaatsgebrek en een nieuwe gevangenis bouwen is makkelijker gezegd dan gedaan. In Ieper wordt de
bestaande capaciteit uitgebreid door nieuwe verdiepingen te bouwen bovenop het bestaande gebouw.

Om extra cellen te creëren worden nieuwe verdiepingen geplaatst bovenop het bestaande gebouw, dat gestript en gerenoveerd wordt. Om dit te realiseren bouwen we als het ware de nieuwbouw over de bestaande gelijkvloerse verdieping. Met een dergelijk ontwerp moeten kolommen alles afdragen naar de funderingen, waardoor deze enorm draagkrachtig moeten zijn. Om de overspanning van 15 meter te overbruggen, worden er ook gewelven van 50 cm dikte geplaatst. Voor dit project in Ieper treedt Artes op als hoofdaannemer (ruwbouw, enz.) terwijl de technieken in onderaanneming verwezenlijkt worden met Van Maele en Equans.

Opdrachtgever

Regie der gebouwen

Bedrag

9 338 355 EUR

Design

THV ASA - DETOO

Uitvoering

2022 - 2023

Bouwplaats

Elverdingestraat 72, 8900 Ieper

Gelijkaardige werven

Al onze werven
Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!