Hotel 0
Restauratie

Hotel Terminus, Oostende

Gevel- en dakrestauratie.

Het voormalige Hotel Terminus naast het station van Oostende is sinds 2018 in handen van de stad Oostende. Het gebouw krijgt een private invulling maar moet eerst gerestaureerd worden. Wij staan in voor de gevel- en dakrestauratie.

In 2018 verwierf het Autonoom Gemeentebedrijf voor Grond en Bouwbeleid (AGGB) van de stad Oostende Hotel Terminus. Het gebouw was voordien in handen van de NMBS. Het vorige stadsbestuur had aanvankelijk het plan om er een nieuw onderkomen te maken voor Toerisme Oostende, maar in deze legislatuur werd afgezien van die plannen. Er werd wel beslist om het gebouw al te renoveren. Door de renovatie van de ‘buitenschil’ voor zijn rekening te nemen, zal het volgens het stadsbestuur makkelijker zijn om Hotel Terminus op de markt te zetten.

De werken aan de buitenschil – met name de gevels en het dak – zijn ondertussen gestart en zullen ongeveer een jaar duren. Voor de invulling van het gebouw kijkt de stad naar de private markt. Volgens Oostends schepen Björn Anseeuw is dit “een markant gebouw op een markante plaats, wij moeten dat de meest interessante invulling geven die een meerwaarde biedt voor de stad.”Opdrachtgever

Stad Oostende

Bedrag

1.822.665 EUR

Uitvoering

2023 - 2024

Bouwplaats

Natiënkaai 1, Oostende

Gelijkaardige werven

Al onze werven
Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!