Foto sluis
Burgerlijke bouwkunde

Royerssluis, Antwerpen

Rinkoniên neemt ook de renovatie van de Royerssluis voor zijn rekening.

De renovatie is een belangrijke stap in de modal shift naar duurzamere vervoersmiddelen binnen het goederentransport. De Royerssluis wordt namelijk aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter). Dat maakt het mogelijk om meer en grotere binnenschepen makkelijk te versassen en zo het transport op het Albertkanaal te verhogen. De sluis werd door Lantis aanbesteed en gegund maar wordt uiteindelijk uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen met Afdeling Maritieme Toegang (AMT) als leidend ambtenaar, die ook verantwoordelijk is voor het ontwerp en de engineering van de sluis. Rinkoniên zal de huidige sluis slopen, de vergrote sluiskolk aanleggen, de levering en plaatsing verzorgen van twee sluisdeuren en twee bruggen evenals de elektromechanische aansturing van de volledige sluis. De eerste werkzaamheden van het consortium zullen in het najaar van 2021 aanvangen en de sluis wordt naar verwachting eind 2026 opgeleverd.

Opdrachtgever

Havenbedrijf Antwerpen

Bedrag

280.000.000 EUR

Uitvoering

2021 - 2027

Bouwplaats

Royersluis, Antwerpen

Nieuws over deze werf

Gelijkaardige werven

Al onze werven
Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!