Watertoren Oostende 140 LR

Nieuw dak voor oude watertoren

Watertoren Oostende viert hoogste punt.

Met de vernieuwing van het dak zijn de ingrijpende werken voor de renovatie van de oude watertoren begonnen. Het spant van het dak werd intussen gereconstrueerd en werd met een kraan op zijn plaats terug gezet. Het spant van het dak van de watertoren is opgebouwd uit Polonceauspanten. In de 19de en begin 20ste eeuw werd dit soort spanten vaak gebruikt.

Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Stadgebouwen, licht toe: "Stad Oostende draagt zorg voor de vergeten parel van de stad. Door deze prachtige restauratie wordt de erfgoedwaarde van het monument behouden en krijgt de watertoren opnieuw een betekenisvolle rol in onze stad."

Deze restauratie is een huzarenstukje. Alle spanten werden geïnventariseerd en gedocumenteerd. Na demontage van het geheel werden de verschillende onderdelen getest om na te gaan of ze konden hergebruikt worden. Hieruit bleek dat de kwaliteit van de profielen en de trekstangen onvoldoende was om het dak te dragen. Deze stukken werden opnieuw gereconstrueerd. De drukstangen en koppelstukken konden gelukkig wel gerecupereerd worden. Deze stukken werden eerst grondig gereinigd.

Het geheel (de nieuwe en de bestaande delen) werd gemetalliseerd en gelakt. Zo wordt het dak extra goed beschermd tegen roestvorming. De volledige draagstructuur werd geassembleerd op de grond en werd dan met behulp van een kraan op zijn plaats terug gezet. Nadien komt er een houten bebording op als draagvlak voor de dakbedekking bestaande uit zink met staande naad.

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!