Brug Herentals 4
Artes Group

Nieuwe spoorbrug Herentals geplaatst

Brug Herentals 13

De Vlaamse Waterweg nv en Infrabel hebben dit weekend de nieuwe hogere spoorbrug in Herentals geplaatst. De vervanging van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter om zo meer transport over water te stimuleren. Door de nieuwe en verhoogde ligging wordt ook het spoorwegtracé aan weerskanten van de brug aangepast. “Vlaanderen investeert 44,5 miljoen euro in deze brug. De vernieuwing van de spoorbrug in Herentals is een toonbeeld van duurzame en veilig mobiliteit”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters

De voorbije maanden werd de brug samengesteld op de werf. Vanmorgen is ze naar haar definitieve plek verplaatst. Eerst werd ze op rechteroever (kant Herentals) op de juiste hoogte gevijzeld. Vervolgens werd de brug op een ponton gereden. Dat ponton voer de nieuwe spoorbrug het kanaal over om haar naar haar blijvende plek te verplaatsen.

Brug Herentals 2

Krista Maes, operationeel directeur van De Vlaamse Waterweg nv: “Een invaaroperatie is altijd een technisch hoogstandje. Met de nodige precisie werd de 3200 ton stalen boogbrug op haar definitieve plaats gelegd. Dat is geen evidentie met een lengte van 164 meter, een breedte van 10,6 meter en een hoogte van 29,5 meter. De brug wordt voorzien van een betondek voor twee sporen. Ze wordt verder afgewerkt zodat er dit najaar de eerste treinen over kunnen rijden.”

Aangepast spoortraject en nieuwe spoorinfrastructuur

Omdat de nieuwe brug naast de oude brug ligt en ook nog eens 2 meter hoger ligt, wordt het spoorwegtracé aan weerskanten van de brug aangepast over een lengte van 1 km, net zoals de bedding en de spoorinfrastructuur (sporen, bovenleiding, seininrichting). Infrabel volgt de spoorwerken op, in nauw overleg met De Vlaamse Waterweg nv.

Omdat het spoor hoger komt te liggen wordt ook de overweg Vossenberg vervangen door een tunnel (met beperkte hoogte) voor voetgangers, fietsers en autoverkeer wat de spoor- en verkeersveiligheid ten goede zal komen. Daarnaast vernieuwt Infrabel de spoorinfrastructuur (sporen, wissels, bovenleiding, seininrichting) ter hoogte van de inrit van de sporenbundel aan het station Herentals. Dit zal zorgen voor een vlottere doorstroming van het treinverkeer ten voordele van onze klanten.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters: “Dit project omvat veel meer dan de verhogingen van de spoorbrug en het spoortracé. We investeren ook in veilige fietsinfrastructuur met vrijliggende fietspaden en veilige oversteekpunten, nieuwe fietstunnels en vlotte verbindingen met het jaagpad. Zoals de overweg Vossenberg, waar een nieuwe tunnel (met beperkte hoogte) komt voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. Maar ook op de Beukelaer-Pareinlaan, die heringericht wordt met vrijliggende fietspaden en een veilige verbinding met het jaagpad. Op termijn vervangt een fietsbrug de oude spoorbrug en voorziet deze een aansluiting op de fietssnelwegen tussen Lier, Herentals en Aarschot.”

Opwaardering Albertkanaal

Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over het Albertkanaal. Dat is het equivalent van 2 miljoen vrachtwagens. Om de capaciteit van het kanaal en de mogelijkheden voor containertransport over water te vergroten, verhoogde De Vlaamse Waterweg nv alle bruggen over het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter. Zo geeft het de binnenscheepvaart alle kansen en kunnen binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot varen.

“Door de nieuwe spoorbrug geven we de modal shift van de weg naar het spoor en de waterweg een boost. We versterken de alternatieven voor vrachtwagens en verbeteren de doorstroming op de weg,” vertelt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. “Intussen zijn 60 van de 62 bruggen verhoogd. De laatste brug is in uitvoeringsfase. Vanaf januari 2024 zullen de eerste schepen met 4 lagen containers over het Albertkanaal varen en wordt het voor logistieke spelers en ondernemers nog aantrekkelijker om de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart.”

Artes Group houdt je graag op de hoogte. Ontdek onze nieuwste ontwikkelingen!