DSC 5664 LR
Waterworks

Werken aan de Belgium Pier in Blankenberge zijn gestart.

Het startschot voor de renovatie van de Blankenbergse Belgium Pier is gegeven. Tijdens deze renovatieronde ondergaat niet het kopgebouw, maar wel de wandelweg of gangway een grondige metamorfose. Die zal er na de renovatie terug uitzien zoals de Pier in het interbellum.

Jurgen Content, schepen voor Openbare Werken: “De renovatiewerken zullen vermoedelijk 4 jaar duren. In 2025 zullen we een wandelweg zien die gereconstrueerd werd naar analogie van het model uit 1933. Toenmalige profileringen en de zwart-witte kleurschakeringen proberen we daarbij zoveel mogelijk te respecteren. De materialen en technieken zullen beter bestand zijn tegen de invloeden van de zee. Een niet onbelangrijk aandachtspunt, want de huidige wandelweg kampt al jaren met betonrot en kon niet meer worden hersteld. Net daarom zijn deze renovatiewerken broodnodig. We zijn ontzettend dankbaar dat we daarbij financiële steun krijgen van de Vlaamse overheid. Het toont aan dat de Belgium Pier een écht icoon is aan onze Belgische kust.”

Voorbereidende werken

De renovatieronde start met de voorbereidende werken die tot aan het einde van de zomer 2021 zullen duren. Rond de Pier zal een metershoge, zeewerende, u-vormige, kofferdam (een dubbele rij damwanden, aangevuld met zand) opgericht worden vertrekkende vanaf de Zeedijk. Zo’n kofferdam is bestand tegen de zwaarste zeegolven zodat de aannemer de werken op een veilige en droge manier kan uitvoeren. Eerst is de oostkant van de Pier aan de beurt, later de westkant. Tijdens het plaatsen van de damwanden (heiwerken) is er ook een veiligheidszone ingecalculeerd van 25 meter. Deze heiwerken nemen vermoedelijk zes maanden in beslag, maar dat is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdens de volledige duur van de werken blijft de Pier met brasserie en feestzaal toegankelijk. Vanaf het kopgebouw kan je blijven genieten van het uitzicht op zee. Tijdens de eerste fase (voorbereidende werken) kunnen bezoekers gebruik maken van de bestaande wandelweg die leidt naar het kopgebouw. Geïnteresseerden kunnen er de spectaculaire werkzaamheden volgen.

In een volgende fase, na de voorbereidende werken en dus na de zomer 2021, zal de huidige wandelweg worden afgebroken en zullen er alternatieve, geasfalteerde wegen aan de oost- en westzijde van de Pier worden ingericht. Voetgangers bereiken het kopgebouw dan via de linkerzijde van de werfzone, toeleveranciers en hulpdiensten geraken via de baan aan de rechterzijde tot aan het hoofdgebouw.

Timing, onder voorberhoud

  • eind maart 2021 – zomer 2021: heiwerken kofferdam
  • najaar 2021: realisatie bouwput
  • januari – februari 2022: afbraakwerken (tijdelijke toegangswegen naar en van het kopgebouw op de kofferdam)
  • maart - april 2022: betonwerken, gefaseerd
  • einde werken: 2025: kofferdam afbreken en strand nivelleren.

Kostprijs

  • ruim 10.300.000,00 euro (excl. BTW).
  • projectsubsidie door de Vlaamse overheid (departement Onroerend erfgoed): ruim 6 miljoen euro.


Piervroeger

Korte geschiedenis

Dit unieke bouwwerk is de enige pier aan de Belgische kust. Sinds de oprichting van de eerste pier zijn er al drie versies van het kopgebouw geweest.

De eerste pier, een gietijzeren constructie uit 1893-94, was geen lang leven beschoren. In het begin van WO I bliezen de Duitsers deze Pier op. Pas in 1933 werd er een nieuwe gebouwd, deze keer in beton. De betonnen Pier overleefde WO II maar bleek niet bestand tegen het gure zeeklimaat en zeewater en vertoonde al gauw tekenen van betonrot. Na verschillende halfslachtige oplappogingen besliste men eind jaren ‘90 om het kopgebouw volledig te renoveren. Het vernieuwde kopgebouw was in 2003 afgewerkt. Ondertussen is de renovatie gestart van de 350 meter lange wandelweg. Ook de gangway of ‘wandelweg’ kampt al jaren met betonrot en kan niet meer worden hersteld. Ze wordt gereconstrueerd naar het model uit 1933, en dit op basis van de bestaande plannen en historische foto's. Ditmaal is het materiaal en de aangewende technieken beter bestand tegen de invloed van de zee.

Piervroegerartes

Laatste renovatie kopgebouw Pier, afgewerkt in 2003 door Artes Depret.

Artes keeps you updated monthly. Subscribe.