Europaterm 1008
Waterworks

Werken aan de Europa Terminal draaien op volle toeren!

De heiwerken zijn gestart

Om de meest moderne containerschepen te kunnen blijven ontvangen, vernieuwt Port of Antwerp-Bruges samen met uitbater PSA Antwerp de kaaimuur en de terminal van de Europa Terminal. De vernieuwing zal bovendien resulteren in een efficiënte en duurzame terminal die bijdraagt aan de transitie naar een klimaatneutrale haven.

Het bodempeil (-14 meter) aan de Europaterminal in de Antwerpse Haven moet verdiept worden tot een bodempeil van -17,5 meter in functie van de diepliggende zeevaart. ⛴️

Het verdiepen van het bodempeil zal gebeuren door de huidige kaaimuren (caissons) af te breken en nieuwe kaaimuren te bouwen.

💡 𝐖𝐢𝐬𝐭 𝐣𝐞 𝐝𝐚𝐭? De nieuwe kaaimuur krijgt een andere oriëntatie dan de huidige kaaimuur. Uit nautisch onderzoek is gebleken dat bij de huidige oriëntatie de impact op de nabijgelegen vaargeul te groot is. Daarom zal de nieuwe kaaimuur meer de oriëntatie van de vaargeul volgen ter hoogte van Europaterminal

De werken worden uitgevoerd in 3 fases zodat de terminal operationeel kan blijven! De eerste fase is de bouw van de lichterkaai 851, de afbraak van het noordelijkste stuk van de bestaande kaaimuur en de bouw van de nieuwe Deense kaaimuur (zo'n 438 m lang).

Momenteel zijn de heiwerken van de combiwand gestart! 🤩

Artes keeps you updated monthly. Subscribe.