Droogdokkenpark Antwerpen 2
Waterworks

Droogdokkenpark

Aanleg nieuw stadspark

Op 27 april werden de werken aan het Droogdokkenpark opgestart, gelegen op het Droogdokkeneiland in de Scheldebocht op het Eilandje. De site zal volledig heringericht worden om er uiteindelijk een grootstedelijk park van te maken dat zich zal profileren als uitgelezen plaats om uit te waaien aan het water.

De bouw van het Droogdokkenpark bestaat uit verschillende fasen waarbij aanvankelijk opgestart wordt met de afbraak en de vervanging van de bestaande kaaimuur inclusief de verhoging tot de nieuwe Sigmahoogte. Daarna volgt de inrichting van de Belvédère, een uitkijktoren die het prachtige uitzicht zal beklemtonen. Eens deze werken afgelopen zijn kan gestart worden met de gehele inrichting van het Droogdokkenpark zoals de aanleg van wandelpaden, aanplanten van bomen en plaatsing van parkmeubilair en natuurlijke speelobjecten.

Client

Waterwegen & Zeekanaal – afdeling Zeeschelde en AGVespa

Amount

€ 8.400.000

Design

Van Belle & Medina Architects en Vogt Landscape Architects

Implementation

2018

Construction site

Droogdokken, Antwerpen

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.