Elia Wevelgem 2
Buildings

Elia, Wevelgem

Uitbreiding van gebouwen

Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet in België. Dit net vraagt voortdurend onderhoud en continue vernieuwing om aan de behoeftes van de consumenten te voldoen. De hoogspanningspost in Wevelgem is aan een grootste uitbreiding toe. Elia wil haar post zowel bouwkundig als elektrisch uitbreiden, alsook renoveren. Artes is verantwoordelijk voor alle bouwkundige werken. Het werk kan opgesplitst worden in twee grote delen.

Enerzijds is er een renovatie van de huidige post. Hier gebeurt een gefaseerde afbraak en vernieuwing van de hoogspanningstoestellen en bijhorende funderingsmassieven en kabelkanalen. De grootste moeilijkheid bij dit deel van het project is de bereikbaarheid en de werkhoogte op een hoogspanningspost. Door de bovengrondse naakte kabels en rails geldt een hoogtebeperking van vier meter, soms zelfs tweeënhalve meter. Dat bemoeilijkt de graafwerken, de plaatsing van micropalen het transport van beton. Onze machines zijn uitgerust met een veiligheidssysteem dat blokkeert wanneer we de vier meter werkhoogte zouden overschrijden. Het transport van beton dient te gebeuren met een minigraver en kubel want een betonpomp is uiteraard uit den boze. Hier dient er innovatief te werk gegaan worden tijdens uitvoering.

Anderzijds komt er een volledige uitbreiding buiten de bestaande post. De werken kunnen hier kort samen gevat worden in ophoging van het terrein, plaatsen van het aardingsnet, plaatsing van +- 150 stuks funderingsmassieven, de bouw van een nieuwe relaiszaal, de constructie van een funderingskuip met geluidswerende wanden waar achteraf een transformator in komt en uiteindelijk de plaatsing van de kabelkanalen, het rioleringsgeheel (incl. infiltratiebekken) en de terreinafwerking. Indien al deze werken voltooid zijn wordt de omheining tussen dit nieuwe deel en de bestaande post afgebroken en wordt er een nieuwe omheining geplaatst die het geheel omsluit om zo een grote vernieuwde hoogspanningspost te creëren.

Client

Elia

Amount

1.999.314 EUR

Implementation

2021 - 2023

Construction site

Menenstraat 533, 8560 Wevegem

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.