SBV1
Waterworks

Sluis Sint-Baafs-Vijve

In het kader van Seine Schelde Vlaanderen komt er een nieuwe sluis op de Leie in Sint-Baafs-Vijve.

In het kader van Seine Schelde Vlaanderen komt er een nieuwe sluis op de Leie in Sint-Baafs-Vijve. De huidige sluis is immers te klein voor het verwachte scheepvaartverkeer en voor grote duwkonvooien. De nieuwe sluis zal groter zijn en komt vlak bij de bestaande

Waarom komt de sluis op een andere plaats dan de huidige?
Een van de uitdagingen bij de vervanging van sluizen op de gekanaliseerde Leie, is dat schepen ook tijdens de werken geschut moeten kunnen worden. Zolang de nieuwe sluis niet klaar is, moet de huidige dus in gebruik blijven. Daarom komt de nieuwe sluis op een andere plaats, maar wel in de onmiddellijke omgeving.

Een sluiskolk in twee delen
De nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve moet bruikbaar zijn voor grote vaartuigen tot 190 meter met een breedte van 11,40 meter. Halfweg de sluis komt een extra sluisdeur. Daardoor zal hij ook dienst kunnen doen als kleinere sluis. Op die manier kunnen kleinere schepen sneller geschut worden.

Wat gebeurt er met de huidige sluis?
De nieuwe sluis komt niet op dezelfde plaats als de oude sluis, maar wel in de onmiddellijke omgeving. Op deze manier blijft de bestaande sluis zo lang mogelijk in gebruik en is er zo weinig mogelijk hinder voor de scheepvaart. Vooraleer er kan gestart worden met de werken aan de nieuwe sluis, moet er een nieuwe kaaimuur gebouwd worden. Deze kaaimuur zal de toegang tot de huidige sluis verbreden. De kaaimuur wordt gebouwd op rechteroever, opwaarts de sluis, ter hoogte van het eiland D’Hooie, Tijdens de bouw van de nieuwe sluis wordt er immers ruimte op het water ingenomen. Door de bouw van deze kaaimuur blijft de huidige sluis steeds toegankelijk tijdens de werken aan de nieuwe sluis.
Verder is de bestaande sluis 16 meter breed en laat deze uitzonderlijke transporten toe. De nieuwe sluis wordt even breed zodat alle schepen die nu door de huidige sluis kunnen varen ook door de nieuwe sluis zullen kunnen varen. De huidige sluis wordt afgebroken en er komen nieuwe kaaimuren en een insteekdok in de plaats.

Verdieping van de Leie
Naast de bouw van een nieuwe sluis en vervanging van de oude sluis gebeuren er nog enkele aanpassingen. De Leie moet verdiept worden. Deze is nu 3,5 meter diep. Om de grotere schepen te laten passeren, is een verdieping met 1 meter nodig.
Door de verdieping van de Leie dienen de bestaand oevers aangepast te worden. Ook aan de bestaande kaaimuren van de bedrijven in de projectzone dienen aanpassingswerken te gebeuren. De kaaimuur ter hoogte van bedrijf Leievoeders zal eerst aangepakt worden.

Stuw en vispassage op de oude Leiearm
Het waterpeil van de Leie in Sint-Baafs-Vijve wordt bepaald door de werking van de stuw op de oude Leiearm. Tijdens de bouw van de nieuwe sluis wordt deze stuw gerenoveerd. Er komt ook een vispassage zodat vissen de stuw in de toekomst kunnen passeren.

Aanleg van de omgeving
Door de verbreding van de waterweg ter hoogte van de nieuwe sluis, zullen het jaagpad en de beek enkele meters moeten opschuiven. Naast de gracht komt een groenstrook met bomen en struiken. Verder wordt er ook een nieuw gebouw gebouwd om de sluis te kunnen bedienen en om reserveonderdelen te stockeren.

Bron: De Vlaamse Waterweg NV

Client

Vlaamse Waterweg

Amount

€ 39.600.000

Design

Vlaamse Waterweg, met ondersteuning van EBS

Implementation

2018-2020

Construction site

Sint-Baafs-Vijve

News

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.