Debrug ref 9
Buildings

Studentenrestaurant De Brug

Het bestaande studentenrestaurant wordt uitgebreid omdat de huidige capaciteit te klein is gewonden.

De brug is het studentenrestaurant en het studentenhuis van de Universiteit van Gent.
Het bestaande studentenrestaurant wordt uitgebreid omdat de huidige capaciteit te klein is gewonden. De nieuwbouw paalt aan het bestaande restaurant. Nadat de nieuwbouw afgerond is, wordt de nieuwe doorsteek naar het bestaande restaurant gerealiseerd. Het aanpalende herenhuis wordt volledig gerenoveerd tot een nieuwe kantoren voor personeel van UGent.

In de nieuwbouw is er heel wat zichtbetonwerk, alle zichtbeton wordt uitgevoerd met een multiplexprint om zo een houtachtig betonuitzicht te bekomen.
Ook de gevelbekleding, in prefab betonpanelen, wordt uitgevoerd in dezelfde multiplex zichtbeton.

Artes staat in voor de ruwbouw en de technieken.
Met de uitbreiding en de renovatie van het studentenrestaurant en het studentenhuis wenst de universiteit in te zetten op een kwaliteitsvolle infrastructuur. Het restaurant is toegankelijk voor studenten en medewerkers van de universiteit en is gelegen in de drukste studentenbuurt van Gent, de Sint-Pietersnieuwstraat. Samen met de renovatie van de Boekentoren en het Technicum maakt het restaurant deel uit van de modernisering van de universiteitsgebouwen.

Client

Universiteit Gent, Directie Gebouwen en Facilitair beheer

Amount

€ 4.259.400

Implementation

2018 - 2021

Construction site

Sint-Pietersnieuwstraat te 9000 Gent

Our Domains: Buildings, Prefab

Similar references

All our references
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.