1682680032517
Waterworks

Mobiele waterkering, Antwerpen

Vlaanderen beschermen tegen overstromingen vanuit de getijdenrivieren? Ook die uitdaging nemen onze mensen graag op! In het kader van het Sigmaplan zullen ze meewerken aan de bouw van een mobiele waterkering van 840 meter (!) lang.

De tijdelijke maatschap Artes Roegiers – Aggeres gaat de 840 meter lange mobiele waterkering in Antwerpen bouwen. Het prestigieuze project aan de Scheldekaaien in Antwerpen werd gegund door de Vlaamse waterweg. Artes Roegiers zal de infrastructuurwerken voor zijn rekening nemen, en Aggeres bouwt de mobiele waterkering in en zorgt voor de techniek. De nieuwe mobiele waterkering start aan het Zuiderterras en strekt zich uit tot aan het loodswezen. De werken starten in 2024.

De werken passen in het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen vanuit de getijdenrivieren. De waterkering op de Antwerpse Scheldekaaien moet met 90 centimeter worden verhoogd van 8,35 meter TAW naar 9,25 meter TAW.

Artes Roegiers-Aggeres zal instaan voor de realisatie van de mobiele waterkering in de zones Centrum, Schipperskwartier en Loodswezen, tussen het Zuiderterras en het Bonapartedok op de Antwerpse Scheldekaaien.

De werken zullen een 15-tal jaar duren en worden in fases uitgevoerd. De Constructive People van Artes Roegiers stonden al in voor de realisatie van de Belvédère in het Droogdokkenpark en de heringerichte kaaivlakte ter hoogte van Sint-Andries en Zuid.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Sigmaplan, Aggeres, De Vlaamse Waterweg nv en AG Vespa.


Similar sites

Our sites
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.