Zandvlietsluis
Waterworks

Zandvlietsluis, Antwerpen

Renovatie Sluis

De Zandvlietsluis – de meeste noordelijke sluis in de haven van Antwerpen – vormt één van de verbindingen tussen de Schelde en de dokken op Rechteroever. De sluis werd in 1967 in bedrijf genomen en moest vooral de lange wachttijden aan de Van Cauwelaertsluis en de Boudewijnsluis doen afnemen. Met een lengte van 500 meter en een breedte van 57 meter was de Zandvlietsluis tot 1988 de grootste zeesluis ter wereld. Vanaf toen werd die rol tot 2016 overgenomen door de parallel liggende Berendrechtsluis. Daarna ging de Kieldrechtsluis met de kroon lopen.

Nieuwe renovatieronde

De Zandvlietsluis onderging al op regelmatige tijdstippen kleine en middelgrote renovaties van allerhande constructieonderdelen. Zo werden recent nog de hydraulische en elektromechanische uitrusting van het volledige sluizencomplex gerenoveerd (periode 2012-2015). Op vandaag dringt een nieuwe renovatieronde zich op voor de omlooprioolschuiven en de brugvijzels van de Zandvlietbrug.

Enerzijds omvatten de werkzaamheden de ombouw en vernieuwing van de acht omlooprioolschuiven en twee afvoerschuiven. Anderzijds zullen ook twee brugvijzels van de Zandvlietbrug vernieuwd worden.

Client

Zandvlietsluis – 2040 Antwerpen

Amount

7.802.836 EUR

Implementation

2023 - 2026

Construction site

Zandvlietsluis – 2040 Antwerpen

Similar sites

Our sites
Artes keeps you updated monthly. Subscribe.