IMG 20231114 WA0009
Travaux hydrauliques

Hei- en belastingsproeven, Antwerpen

Hei- en belastingsproeven van buispalen uit in de Schelde

Met het oog op de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Schelde, voeren onze mensen hei- en belastingsproeven van buispalen uit in de Schelde. Concreet gaat het om een bouwtechnische proefopstelling waarbij 9 buizen ter hoogte van de Kennedytunnel in de grond worden gebracht. De buizen hebben een lengte van 55 meter en wegen ongeveer 80 ton per stuk. Op de locatie worden verschillende meettoestellen aangebracht zowel in de bodem van de Schelde als op het land. Ook de palen zelf worden voorzien van allerhande meetsystemen.

Het doel van de proef is meerledig:

Enerzijds nagaan:

  • of de voorziene heidiepte kan bereikt worden met een aantal types buispalen
  • wat de effecten zijn van een aantal variaties in uitvoeringstechniek;
  • wat het draagvermogen van een aantal types buispalen is;
  • wat de effecten van de hei- en trilwerkzaamheden zijn op de omgeving, de Kennedytunnel in het bijzonder;

Anderzijds het uitvoeren van sonderingen ter hoogte van de onderzoekslocaties;

En tot slot het verwijderen van de buispalen na de proeven.

Maître de l'ouvrage

De Vlaamse Waterweg

Montant

3.568.703 EUR

Période

2023 - 2025

Site

D’Herbouvillekaai, Antwerpen

Chantiers semblables

tous les chantiers
Restez au courant de nos actualités et de tous nos projets !